Nowy sprzęt w naszej lecznicy

Z wielką przyjemnością prezentujemy najnowszy sprzęt zakupiony do naszej lecznicy:

Bezpośredni rentgen cyfrowy – dający nieporównywalnie lepszą jakość obrazu w stosunku do zdjęć analogowych. Do tego zdjęcia są gotowe w czasie 3 sek, a do ich wykonania potrzeba niewielkiej dawki promieniowania.

Aparat do narkozy wziewnej – zaprojektowany do bezpiecznego znieczulenia zwierząt od myszy po 100 kg bernardyna. Narkoza wziewna daje możliwość precyzyjnego sterowania stopniem znieczulenia. Skraca czas wybudzenia się po zabiegu i ma najwyższy indeks bezpieczeństwa ze wszystkich metod znieczulenia.

Kardiomonitor – przeznaczony do monitoringu zwierząt podczas operacji Dzięki niemu kontrolujemy takie parametry jak: CO2, ciśnienie krwi, temperatura, ilość oddechów, saturacja, EKG.